VIRSIVISAN SÄÄNNÖT 2016–2017

1 § VIRSIVISAN TARKOITUS

Virsivisalla halutaan innostaa koululaisia virsien laulamiseen ja suomalaisen virsiperinteen monipuoliseen tuntemiseen. Kouluille Virsivisa tarjoaa erilaisia lähestymistapoja käyttää virttä uskontotunnin oppiaineksena. Virsivisa on myös apuväline koulu ja kirkko -yhteistyössä.

 

2 § VIRSIVISAN JÄRJESTÄJÄT

Virsivisan järjestää Nuori kirkko ry. Virsivisan yhteistyökumppaneita ovat kirkkohallitus ja Opetushallitus. Virsivisan toteutusvaiheessa ovat mukana koulut, seurakunnat ja hiippakunnat.

Virsivisan järjestäjillä on oikeus kuvata, radioida, televisioida ja äänittää visan eri vaiheita ja käyttää niitä visan viestinnässä koulujen kuvauslupamenettelyjen mukaisesti.

Nuori kirkko ry:llä ohjausryhmineen on oikeus perusteltuihin sääntömuutoksiin/sääntötarkennuksiin.

 

3 § VIRSIVISAAN OSALLISTUMINEN

Virsivisaan voivat osallistua peruskoulun kolmansien ja neljänsien luokkien oppilaat luokkana tai uskonnon opetusryhmänä.

Varsinaista visavaihetta varten muodostetaan vapaaehtoisista osallistujista kolmen hengen joukkueita. Kahden jäsenen on oltava samat visan kaikissa vaiheissa (jos joukkue etenee visassa).

Kouluvisaan voi siis muodostaa useita joukkueita osallistuvasta luokasta/ryhmästä.

 

4 § VIRSIVISAAN ILMOITTAUTUMINEN

Virsivisan ilmoittautumisaika on 1.9.–30.11.2016.

Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake verkko-osoitteessa www.virsivisa.fi.

 

5 § VIRSIVISAN ETENEMINEN

Syyslukukausi 2016 

*1.9.–30.11.2016 Virsivisaan ilmoittautuminen.

*Virsien opettelu aloitetaan koulussa. Virsiin tutustutaan osallistuvan luokan/ryhmän kanssa. Kolmen hengen visailujoukkueet voidaan muodostaa mukaan haluavista lapsista syksyn aikana tai vasta tammikuussa.

 

Kevätlukukausi 2017

Viikko 5:

KOULUVISA, jossa valitaan koulua edustava joukkue paikallisvisaan.

Viikko 7:

PAIKALLISVISA (järjestetään seurakunnittain), jossa valitaan seurakuntaa edustava joukkue aluevisaan.

Kappeli/alueseurakunnat voivat halutessaan osallistua visaan itsenäisesti.

Viikko 12:

ALUEVISA (järjestetään hiippakunnittain), jossa valitaan hiippakuntaa edustava joukkue finaaliin.
Hiippakunta voi halutessaan järjestää visan kahdessa eri paikassa.

4.5. finaali:

Virsivisan finaali järjestetään 4.5. Tampereen Pispalan kirkosa. 

 

6 § VIRSIVISAN JÄRJESTÄMINEN

Valtakunnallinen Virsivisa-työryhmä vastaa visan yleisestä suunnittelusta, koordinoinnista ja visan eri vaiheiden tehtävistä. Virsivisan tehtävät liittyvät mukaan valittuihin virsiin.

Koulu- ja paikallisvaiheessa visassa on 20 virttä.  Aluevaiheeseen tulee viisi virttä lisää (yht. 25) ja finaaliin vielä viisi (yht. 30). Laulamisen lisäksi visassa tarvitaan valittujen virsien monipuolista tuntemista sekä virsikirjan käytön osaamista. Tehtävät liittyvät mm. virren sisältöön ja mittaavat erilaista nokkeluutta.

Visan eri vaiheiden toteuttamiseen tarvitaan paikalliset yhdyshenkilöt:

Kouluvisan yhdyshenkilö:

·         on opettaja tai seurakunnan työntekijä

·         ilmoittaa SLK:een kaikki koulusta Virsivisaan osallistuvat ryhmät

·         järjestää kouluvisan

·         vastaanottaa tehtävät ja muun materiaalin SLK:sta

·         kutsuu tuomariston

·         lähettää kouluvisan tulokset Nuori kirkko ry:een

·         ilmoittaa tarvittaessa tulokset seurakunnan yhdyshenkilölle.

 

Paikallisvisan (seurakunnittain) yhdyshenkilö:

·         on seurakunnan työntekijä

·         järjestää paikallisvisan

·         vastaanottaa tehtävät ja muun materiaalin Nuori kirkko ry:stä

·         kutsuu tuomariston

·         ilmoittaa tulokset Nuori kirkko ry:een

 

Aluevisan (hiippakunnittain) yhdyshenkilö:

·         on hiippakunnan tuomiokapitulin työntekijä tai vastaava

·         järjestää aluevisan

·         vastaanottaa tehtävät ja muun materiaalin Nuori kirkko ry:stä

·         kutsuu tuomariston

·         ilmoittaa tulokset Nuori kirkko ry:een

 

Finaalin järjestämisestä ja finaalin tuomariston valinnasta vastaa valtakunnallinen Virsivisa -työryhmä. Paikallinen tuomaristo ratkaisee mahdolliset epäselvyydet kunkin vaiheen yhteydessä.

 

7 § VIRSIVISAN PALKINNOT

Kouluvisan ja paikallisvisan järjestäjät päättävät näiden visojen palkinnot.

Aluevisan palkinnoista vastaa järjestävä hiippakunta, finaalin palkinnoista valtakunnalliset järjestäjät.

Finaalissa jaetaan rahapalkintoja. Finaalissa voidaan jakaa myös erilaisia kunniamainintoja. Visan voittajat saavat kiertopalkintona Koistisen Wing 5 -kanteleen.

Palkinnot on tarkoitettu koko luokalle. 

 Tulosta sivu