sivupalkki


VIRSIIN VOI TUTUSTUA MONELLA TAVALLA:


Toiminnallisia tehtäviä virsiin löydät virsipuuhaa-otsikon toimintavinkkien alta.Viikon virsi-otsikoiden alta löydät äänitteet, PowerPoint-esitykset virsien sanoista ja valmiita toimintaideoita virsiin.Ilmoittautuminen avautuu
maanantaina 3.9.


Tervetuloa Virsivisaan!

Virsivisan yhdeksäs kausi on alkamassa.

Luvassa on virsikirjan selailua ja availua, ihmettelyä ja innostumista, laulua ja musisointia.

Kolmas- ja neljäsluokkalaisille suunnattu hanke tarjoaa mahdollisuuden niveltää virttä mukaan koulun opetussunnitelman puitteissa erityisesti uskonnon oppitunteihin. Virsivisassa virsi kurkkii nimenomaan koulu ja kirkko –yhteistyön ykköskorista yleissivistävänä opetuksena.

Virren monipuolisuus musiikkina ja erilaisina teksteinä antaa mahdollisuuksia moneen. Monen virsivisaosallistujakoululaisen palaute virsistä on: “Ne ovat niin kauniita".

Kauniita ja hartaita. Näitä adjektiiveja liitetään useasti virteen. Virsi voi olla myös menevä, iloinen, komea, hidas, surullinen, toiveikas. Virsivisan verkkosivuilla olevilla äänitteillä virttä on sovitetaan monenlaiseksi musiikilliseltakin tunnelmaltaan.

Tällä kaudella nostamme teemana esiin rauhan. Lähdemme siitä ajatuksesta liikkeelle, että kaikki voivat olla rauhantekijöinä. Lapsilla on oikeus sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan, lähellä ja kaukana. Koulurauha on jo tuttu käsite. Rauha voi liikkua tästä monelle tasolle: ruokarauhasta työrauhaan, lapsen kasvurauhaan.

Rauha on vuorovaikutusta ja toisiemme kunnioittamista. Virsikirjan lisävihkon virressä 955 Rauhaa, ystäväni rauhaa levitetään ja jaetaan konkreettisesti tukiviittomin ympärillemme: 

Rauhaa, ystäväni, sinulle toivotan!

Virsivisaterveisin, 

Mari Torri-Tuominen

maapallo lapsia


Virsivisan kausi alkaa syksyllä 2018

Virsivisa järjestetään joka toinen vuosi ja on tarkoitettu peruskoulun 3.-4. luokkalaisille. 

Virsivisan kausi 2018-2019 alkaa syyskuussa 2018 ilmoittautumisella ja visailukauden virsiin tutustumisella. 

Kauden koko kulun ja tarvittavat ohjeet löydät kohdasta Säännöt.
Ohjeet opettajille ja Ohjeet seurakunnan työntekijälle antavat vielä lisätietoa.

UUTTA: Tällä kaudella visaan voi osallistua laulamalla virret ilman varsinaisia visavaiheita. Sivuiltamme voi tulostaa Virsivisadiplomin tähän osallistuville. Tähänkin ilmoittaudutaan ilmolinkin kautta, joka avautuu 3.9.

Virret ja koulu

SAA LAULAA VIRSIÄ

Opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa koulujen työtä ja liittää sen muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. 

Uskonnon opetus pyrkii antamaan laajan uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen sekä edistämään uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Virsi voi olla osa kaikkea sisällöllistä liittyen kirkkovuoteen, Raamatun keskeisiin kertomuksiin, sakramentteihin, elämänkaaren kulkuun, tapakulttuureihin ja kulttuuriperinnön eläväksi tekemiseen

(Lähde PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET; Määräykset ja ohjeet 2014/96/Opetushallitus)

Virsivisa on yksi kouluille suunnattu hanke, johon osallistumisesta on hyvä viestiä huoltajille. Varsinaisten visailujoukkueiden muodostaminen oppilaiden keskuudesta tehdään yhdessä oppilaiden kanssa ja on heille vapaaehtoista.


Virsivisan järjestää

Nuori kirkko ry yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa. 

Opetushallitus on mukana asiantuntijana.