sivupalkki


Virsiin voi tutustua monella tavalla:

Toiminnallisia tehtäviä virsiin löydät virsipuuhaa-otsikon toimintavinkkien alta

Improvisaatioharjoitteita  löydät virsipuuhaa-otsikon toimintavinkkien alta

Viikon virsi-otsikoiden alta löydät valmiita päivänavauksia ja toimintaideoita virsiin

Reformaatio ja virret sisältää ajankohtaista tietoa ja tekemistä

Rauhaa, ystäväni!

Virsivisan yhdeksäs kausi on alkamassa.

Luvassa on siis virsikirjan selailua ja availua, ihmettelyä ja innostumista, laulua ja musisointia.

Kolmas- ja neljäsluokkalaisille suunnattu hanke tarjoaa mahdollisuuden niveltää virttä mukaan koulun opetussunnitelman puitteissa oppitunteihin. Virsivisassa virsi kurkkii nimenomaan koulu ja kirkko –yhteistyön puitteissa ykköskorista yleissivistävänä opetuksena. Toki mukana olevat virret tukevat myös kakkoskorin ja kolmoskorin sisältöjä: perinteisiä juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia.

Virren monipuolisuus musiikkina ja erilaisina teksteinä antaa mahdollisuuksia moneen. Monen virsivisaosallistujakoululaisen palaute virsistä on: “Ne ovat niin kauniita!”.

Kauniita ja hartaita. Näitä adjektiiveja liitetään useasti virteen. Virsi voi olla myös menevä, iloinen, komea, hidas, surullinen, toiveikas. Virsivisan verkkosivuilla olevilla äänitteillä virttä on sovitetaan monenlaiseksi musiikilliseltakin tunnelmaltaan.

Tällä kaudella nostamme teemana esiin sanan RAUHA. Rauha on myös ev.lut.kirkon kasvatuksen teema vuosille 2018-2019. Mekin lähdemme siitä ajatuksesta liikkeelle, että kaikki voivat olla rauhantekijöinä. Lapsilla on oikeus sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan, lähellä ja kaukana. Koulurauha on jo tuttu käsite. Rauha voi liikkua tästä monelle tasolle: ruokarauhasta työrauhaan, lapsen kasvurauhaan.

Virren rauha. Se voi olla musiikillista, tekstistä nousevaa pohdiskelua, yhteisöllistä rauhoittumista saman asian äärelle, ymmärtämystä toista kohtaan. Rauha on vuorovaikutusta ja toisiemme kunnioittamista. Virsikirjan lisävihkon virressä 955 Rauhaa, ystäväni rauhaa levitetään ja jaetaan konkreettisesti tukiviittomin ympärillemme: 

Rauhaa, ystäväni, sinulle toivotan!

Virsivisaterveisin, 

Mari Torri-Tuominen

maapallo lapsiaVirsivisan kausi alkaa syksyllä 2018


Virsivisa järjestetään joka toinen vuosi ja on tarkoitettu peruskoulun 3.-4. luokkalaisille. 

Virsivisan kausi 2018-2019 alkaa syyskuussa 2018 ilmoittautumisilla ja uuden visailukauden virsiin tutustumisella. 

Virsivisan 2018-2019 tietopaketit ovat tulossa kevään 2018 aikana. 

Virsivisa ja koulu

SAA LAULAA VIRSIÄ

Opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa koulujen työtä ja liittää sen muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. 

Uskonnon opetus pyrkii antamaan laajan uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen sekä edistämään uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Vuosiluokilla 3–6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja: perehdytään pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin, keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Ev.lut. uskonnon opetuksessa perehdytään mm. Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Samoin tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. Tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista syvennetään.

Myös elokuussa 2016 käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman mukaan virret ja muu hengellinen musiikki ovat osa tätä kaikkea.

(Lähde PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET; Määräykset ja ohjeet 2014/96/Opetushallitus)
Virsivisan järjestää

Nuori kirkko ry yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa. 

Opetushallitus on mukana asiantuntijana.