Virsiin voi tutustua monella tavalla:

Toiminnallisia tehtäviä virsiin löydät virsipuuhaa-otsikon toimintavinkkien alta

Improvisaatioharjoitteita  löydät virsipuuhaa-otsikon toimintavinkkien alta

Viikon virsi-otsikoiden alta löydät valmiita päivänavauksia ja toimintaideoita virsiin

Reformaatio ja virret sisältää ajankohtaista tietoa ja tekemistä


Tietopaketti kouluille 2016-2017

Tietopaketti seurakuntiin 2016-2017

Virsivisan 2018-2019 tietopaketit ovat tulossa kevään 2018 aikana. 

Seuraava Virsivisan kausi alkaa syksyllä 2018


Virsivisa järjestetään joka toinen vuosi ja on tarkoitettu peruskoulun 3.-4. luokkalaisille.

Virsivisan kausi 2018-2019 alkaa syyskuussa 2018 ilmoittautumisilla ja uuden visailukauden virsiin tutustumisella.


Wee voittoWEE Kangasniemeltä Virsivisan voittoon

Virsivisan finaali käytiin torstaina 4.5.2017 täydessä Pispalan kirkossa Tampereella. Kaikki kahdeksan finalistijoukkuetta ympäri Suomea olivat erinomaisia virsitietäjiä ja -taitajia. He olivat selvittäneet tiensä finaaliin kolmen aiemman visailuvaiheen kautta ja tutustuneet 30 virteen. 

Voiton Virsivisassa 2016-2017 vei WEE Kangasniemen Beckerin koulun 3a-luokalta. Joukkueen jäsenet olivat Wilma Laitinen, Eevi Kankaanniemi ja Ella Liikanen.

Virsivisan finaalin sijat:

  1. WEE, Kangasniemen Beckerin koulu
  2. Nimettömät, Haukiputaan koulu 
  3. Saarijärven Virsilinnut, Herajärven koulu
  4. Virsiapinat, Kuopion kristillinen koulu
  5. Kyyhkyset, Ylöjärven yhtenäiskoulu
  6. ALA-virret, Nakkilan Matomäen koulu
  7. Laulavat Virsilinnut, Soukan koulu
  8. Laulavat Liljat, Porvoon keskuskoulu

kirkkosalista
Suuret kiitokset kaikille Virsivisaan osallistuneille! 


Uusia virsiäänitteitä

Aluevisaan ja finaaliin tulevien uusien virsien harjoitusäänitteet on julkaistu! 
Aurinkotanssi äänittämässä 2017


Virsivisassa mukana lähes 4000 koululaista 

Virsivisakaudelle 2016-2017 on ilmoittautunut ryhmiä ympäri Suomea ja koululaisia onkin mukana lähes 4000.

Ensimmäinen varsinainen visailuvaihe, kouluvisa, järjestettiin viikolla 5. 

Paikallisvisaa, jossa seurakunnan eri koulujen virsivisajoukkueet kohtaavat toisensa käydään viikolla 7.


Virsivisa ja koulu

SAA LAULAA VIRSIÄ

Opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa koulujen työtä ja liittää sen muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. 

Uskonnon opetus pyrkii antamaan laajan uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen sekä edistämään uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Vuosiluokilla 3–6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja: perehdytään pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin, keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Ev.lut. uskonnon opetuksessa perehdytään mm. Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Samoin tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. Tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista syvennetään.

Myös elokuussa 2016 käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman mukaan virret ja muu hengellinen musiikki ovat osa tätä kaikkea.

(Lähde PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET; Määräykset ja ohjeet 2014/96/Opetushallitus)Virsivisan järjestää

Nuori kirkko ry yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa. 

Opetushallitus on mukana asiantuntijana.